Koraler utan ord

cocset_bach1

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Sonates, chorales & trios
Alpha 139. 2008
Les Basses Réunies: Bruno Cocset (viola da gamba), Bertrand Cuiller (cembalo, orgel) och Richard Myron (kontrabas). Inspelad 2007.

_________________________________

Bland de många små, franska skivbolag som de senaste decennierna etablerat sig som utgivare av skivinspelningar med musik från barock och renässans, är Alpha ett av de allra mest intressanta. Under en följd av år köpte jag i stort sett samtliga skivor som de gav ut, vilket medfört att jag nu har en musikskatt som jag värderar högt.

För några år sedan började Alpha allt mer bredda sin utgivning. Jag köper numera inte längre alla skivor som de ger ut, men hittar ändå tillräckligt många inspelningar med skivbolagets kännetecken: en spännande repertoar framförd av mycket skickliga musiker. På sätt och vis kan man säga att Alphas skivor påminner om brittiska filmer – oavsett vad de handlar om kan man räkna med att hantverket är av allra högsta klass.

När utgivningen blev bredare, påbörjades samtidigt en återutgivning av de äldre skivorna i form av en lågprisserie med namnet Alpha Collection – Essential Baroque Masterpieces. Hittills har ett 40-tal skivor utgivits. Bland de många pärlorna i serien finns en CD som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Det är en skiva med musik av J. S. Bach, spelad av Bruno Cocset, Bertrand Cuiller och Richard Myron.

Skivan kan sägas bestå av tre delar, var och en innehållande en koral, följd av en sonat och en avslutande trio. I den tredje delen är trion dock ersatt av en koral. Tillsammans blir det fyra koraler, tre sonater och två triostycken.

De tre sonater som bildar skivans ryggrad är Bachs sonater för viola da gamba och cembalo (BWV 1027-1029). Koralerna är Bachs orgelkoraler (BWV 645, 649, 659, 711), transkriberade för gamba och basso continuo av Bruno Cocset. De båda triostyckena är två av Bachs kompositioner för orgeltrio (BWV 528A och 583).

Genom en passande kombination av musikstycken och instrument skapas en väl sammanhållen och samtidigt omväxlingsrik CD. Bruno Cocset använder sig av tre olika gambor, väl valda för de olika typerna av musik. I triostyckena och två av sonaterna spelar han på tenorgamba, i den tredje sonaten på en stor basgamba. För koralerna har han däremot valt en mindre gamba för att bättre kunna efterlikna den mänskliga rösten. Bertrand Cuiller ackompanjerar antingen på orgel eller cembalo. Endast Richard Myrons kontrabas förblir densamma på hela skivan.

Redan innan musiken börjar höras på skivans första spår, andas orgelpositivet in med ett djupt andetag. Några sekunder senare fyller den lilla orgeln ut hela lyssningsrummet; vare sig tangentnedtryckningar eller luftens passage genom orgelpiporna går förlorad. Det fina inledningsspåret är koralen Nun komm, der Heiden Heiland. En viola da gamba, en orgel och en kontrabas är allt som behövs för att ge Bachs körsats full rättvisa som kammarkomposition.

En knapp timme senare, när Wachet auf, ruft uns die Stimme klingat färdigt, är skivan plötsligt slut. När så sällsamt vacker musik framförs med en sådan elegans och stilkänsla att gränsen mellan andlig och världslig musik upphävs, är det inte konstigt att man vill spela den på nytt.

Bruno Cocset och hans två medmusikers CD är inte ny, men verkligen värd att lyssna på – om och om igen. Magnifique!

___________________________

Återutgiven med skivnummer Alpha 316 (2016) i serien Alpha Collection:

cocset_bach2

Annonser